Home 

  PALEONIEUWS

  fOSSIELEN

  tHEORIEEN

  onze familie

  historie

  gEOGRAFIE

  ONTSPANNING

  NASLAG

  sHOPWat is RSS?

 
 
De vergeten fossielen van Kow Swamp
De grootste groep fossielen die in AustraliŽ zijn gevonden behoren tot het zogenaamde 'Kow Swamp' type. Het volgende artikel, geschreven door Jim VanHollebeke geeft een interpretatie van deze fossielen.


Het Kow Swamp Type - Dit artikel zal niet gaan over de vraag of de Kow Swamp fossielen wel of niet Homo erectus zijn. Dat zijn ze namelijk niet, en er is vandaag de dag geen enkele wetenschapper die dat zal tegenspreken. Dit artikel gaat ook eigenlijk niet specifiek over Kow Swamp, maar meer over waar Kow Swamp voor staat: een grotere groep Australische fossielen die vanaf 1880 op verschillende plaatsen in AustraliŽ gevonden zijn. Deze fossielen komen onder andere uit de sites Talgai, Cohuna, Nacurrie, Coobol Creek, Kow Swamp en Wilandra Lakes.

Al deze fossielen die in dit artikel zullen worden aangeduid als zijnde het Kow Swamp type (KS type) delen dezelfde archaÔsche kenmerken die sterk doen denken aan de veel eerder levende Homo erectus. De leeftijd die aan deze fossielen wordt toegeschreven is veel jonger: tien tot dertig duizend jaar oud. Andere, veel oudere menselijke fossielen uit AustraliŽ hebben deze kenmerken veel minder.

Uit het oogpunt van de wetenschap passen deze fossielen niet "in het plaatje". Door hun primitieve kenmerken en toch jonge leeftijd blijven het vreemde voetnoten in de wereld van de paleoantropologie. Dat het belang van deze fossielen niet wordt onderkend is al erg genoeg, maar dat zij door de wetenschap niet worden erkend als een laat hoofdstuk in het Homo erectus verhaal is voor de schrijver van dit stuk onaanvaardbaar.


Aboriginals ? - Het aanvaarden van deze fossielen voor wat zij zijn is een probleem voor veel antropologen. Dit probleem wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door het feit dat in de huidige aboriginal populatie deze zelfde kenmerken, die de Kow Swamp fossielen zo controversieel maken, in variŽrende mate nog voorkomen. Dit zou duiden op een directe bloed- verwantschap. Dit is ook niet onwaarschijnlijk gezien de leeftijd (of beter gezegd, het gebrek daar aan) van de fossielen. Het is zeer waarschijnlijk dat de bewaard gebleven exemplaren niet de allerlaatste van deze soort vertegenwoordigen. Directe afstammelingen kunnen nog duizenden jaren nadien in de isolatie van het Australische land hebben geleefd. Zelfs na deze periode bestaat de mogelijkheid dat deze KS populatie in afnemende mate heeft bestaan, zich vermengend met andere, minder primitieve groepen, waardoor de KS genen steeds minder prominent aanwezig zijn.

Het is niet moeilijk de resterende fysieke kenmerken die deze gevarieerde afstamming van vandaag de dag reflecteren, te herleiden naar dit recente scenario. Deze verklaring van een fenomeen brengt meteen een aantal politieke complicaties met zich mee. Het bespreken van raciale verschillen is een heel delicate kwestie. Dit is echter per se geen raciale kwestie, onder de Australische aboriginal bevolking bevinden zich zelfs individuen die het best kunnen worden omschreven als zijnde "archaÔsche caucasoÔden" (een oude vorm van wat tegenwoordig bekend staat als het westerse "blanke" ras).

Terugkomend op de fossielen die getypeerd worden als Kow Swamp. Deze fossielen zouden wellicht minder controversieel zijn als zij verwezen naar de veel recentere Neanderthalers in plaats van Homo erectus. Van erectus wordt gedacht dat hij al bijna een half miljoen jaar geleden uitstierf. De KS botten zouden dus veel te archaÔsch zijn voor hun jonge leeftijd. Zelf van de erectus-sapiens sapiens tussenvormen die bekend staan als Homo sapiens (of archaÔsche sapiens) wordt gedacht dat hij al honderdduizenden jaren geleden uitgestorven is.


Solo Mens - Een nieuwe factor echter, is de verbazende ontdekking dat een andere (relatief dichtbij levende) Javaanse erectus groep, de Solo mens populatie genaamd, misschien wel tot 27.000 jaar geleden hebben geleefd. Meer dan 150.000 jaar langer dan eerst werd gedacht. De Solo mens was een erectus populatie met een voor die soort relatief grote herseninhoud (1250 cc) die in Ngangdong op het Indonesische eiland Java leefde. Als deze wonderlijke ontdekking waar blijkt te zijn, zou dat betekenen dat late erectus populaties op hetzelfde moment in zuidoost AziŽ leefden als de moderne mens, wat een duwtje in de rug zou zijn voor de hier beschreven thesis.

De wetenschap en de "almachtige" media hebben KS fossielen links laten liggen (Waar blijf je National Geographic?!). Dit heeft er in geresulteerd dat deze, volgens mij, zeer belangrijke antropologische ontdekkingen niet tot nauwelijks bij het grote publiek bekend zijn.

Dit is als zo sinds de eerste ontdekking van een schedel van het KS type in 1884 in Talgaii. Het heeft 40 jaar geduurd voor dat iemand er over schreef. Men maakte in die tijd vooral de vergelijking met de Piltdown mens. De Piltdown mens werd uiteindelijk een enorme tegenslag voor de evolutietheorie toen het een grap bleek te zijn. De merkwaardige Cohuna schedel werd in 1925 gevonden, en wordt tot op de dag van vandaag feitelijk genegeerd. Andere Australische vondsten werden afgedaan voor zij ook maar enige reputatie konden opbouwen. Redenen hiervoor werden gegeven en/of verzonnen: ze waren te "jong", ze waren "vervormd", ze waren niet goed beschreven, etc. In een artikel in NATURE uit 1972: "Discoveries of Late Pleistocene Man at Kow Swamp, Australia" (A.G. Thorne en P.G. Macumber) werd per ongelijk de indruk gewekt dat de auteurs dachten dat de fossielen tot Homo erectus behoorden. Een storm van protest brak uit en de zaak raakte in de vergetelheid - wat vandaag de dag nog steeds het geval is.

Het feit dat deze recente Australische hominiden niet Homo erectus zijn betekent niet dat zij geen belangrijke stukjes zijn in de complexe evolutionaire puzzel. Men zou kunnen beargumenteren dat zij een archaÔsche sapiens soort (Heidelbergensis, of misschien wel een late Solo mens) vertegenwoordigen, of aan een verwant zijn. De leeftijd van deze fossielen in het oog houdende is dit ZEER OPMERKELIJK te noemen!